2 patro

Jaroslav Vožniak a jeho škola
Marta Hadincová,
Miroslav Hadinec,
Ivana Vožniaková

Otevřeno: pondělí - pátek - 9 - 17 hodin
sobota a neděle 14 - 17 hodin

18. 9. - 15. 11. 1998

Mezi malíři patří k nejvýznamnějším rodákům z Příbrami a nejbližšího okolí Jaroslav Vožniak (Suchodol, 1933). Je jednou z klíčových osobností vývoje českého výtvarného umění od konce padesátých let. Na letošní rok připadlo jeho významné životní jubileum - šedesátpět let. Jeho dílo je za-stoupeno ve většině našich veřejných sbírek a nejednou reprezentovalo české umění v zahraničí.žniakova tvorba sehrála poprvé důležitou roli v prvé polovině šedesátých let. Tehdy se spolu se svými skupinovými druhy (Šmidrové) podílel na vytvoření specificky českého programu “divnosti”, který v obraze používal zvláštních kombinovaných technik malby a asambláže. Již v šedesátých letech v kresbě, ale i v obrazech-objektech uplatňoval Vožniak i prvky iluzivního realismu. Počátkem sedmdesátých let namaloval řadu rozměrnějších obrazů. Do prostoru iluzivní scény vkládá nejrůznější motivické prvky metodou malované koláže. Vytváří divadelní alegorie tajemně osudových, iracionálních rysů světa i lidského života. V posledním desetiletí své tvorby, které je zastoupeno na této výstavě, rozvíjí Jaroslav Vožniak paralelně různé linie svého díla - abstraktní, panoptikálně iluzivní i objektovou.ímco jeho umělečtí druhové (B. Dlouhý, K. Nepraš) byli krátce po převratu jmenováni profesory na Akademii výtvarných umění v Praze, zůstal Jaroslav Vožniak věren svému domu na Zbraslavi. Jeho dílo však přesto ovlivnilo některé jiné české výtvarníky; přímo kolem něho se vytvořilo cosi jako “Vožniakova škola”. Její zrod lze datovat prvými samostatnými obrazy jeho dcery Marty Hadincové (1958), která se již za studií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1979 - 85) jevila jako mimořádný talent sledující osobitou linii chladného romantismu. Na škole potkává Marta Vožniaková, později Hadincová, podobně orientovaného malíře a záhy i životního partnera Miroslava Hadince (1955), který tam studoval v letech 1976 - 81. V jeho tvorbě se rovněž plně roz- vinula scénicky náročná fantazijní koncepce obrazu. K dotvoření školy dochází ve chvíli, kdy se snacha Jaroslava Vožniaka Ivana Vožniaková (1958), absolventka Střední průmyslové školy grafické v Praze, která již předtím Vožniakovi pomáhá s malbou v některých jeho dílech, osamostatňuje, a ze sdílené základny vožniakovské iluzivní montáže vychází k vlastním obrazovým fantaziím symbolického dosahu.čným jmenovatelem všech je romantické fantaskno opřené o různě psychologicky motivované instalace iluzivních odkazů v napůl reálně vyhlížející obrazové scéně. Realita a sen se prostupují, aniž by ovšem splývaly v metafyzickou jednotu surrealistického typu. Otevřený dialog reality a snu je právě tím podstatným, čím nejen Jaroslav Vožniak, ale i jeho škola, významně ovlivňují celkovou bilanci našeho současného umění.

PhDr. Jan Kříž

zpět zamek12.gif (425 bytes)

obraz1

Jaroslav Vožniak

obraz2

Marta Hadincová

obraz3

Miroslav Hadinec